Превод и легализация в Карнобат

 

За контакти и запитване за писмен превод и легализация в Карнобат:

ЕКО 4 Преводи и Легализация Карнобат


ЕКО 4 Преводи и Легализация търси партньорски фирми и в други градове. За да разберете повече, моля вижте тук.

 

Карноба̀т е град в Югоизточна България, Област Бургас. Градът е административен център на община Карнобат. Към декември 2004 г., градът е на 47-мо място по население в България и на трето в Област Бургас, след Бургас и Айтос. Ключовото географско разположение, както и близостта до град Бургас, са предпоставка за необходимостта от, и търсенето на преводачески услуги.

Културни и природни забележителности:
В Карнобатския край винопроизводството има многовековна традиция. Доказателство за това са разкопките на многобройните тракийски могили в района на Карнобат, при които са открити червенофигурни керамики с изображения на бог Дионис, както и различни съдове за вино. Сведения за винопроизводството по тези земи датират от V-IV век пр. Хр., свидетелстващи за оживена търговия между местните винопроизводители и елинските черноморски колонии.

За добре поддържаните лозя и хубавото вино в района на Карнобат се споменава и в бележките на десетките чужди пътешественици – немци, французи, англичани, поляци, унгарци, посещавали тези земи в периода XV – XIX век. Според свидетелствата, с много грижа и умение местните хора подготвяли нови терени за лозя и култивирали сортове, познати и днес. Хубавото вино в карнобатския край и до ден днешен привлича туристи, любители и инвеститори от цяла Европа, което поражда нуждата, както от устни, така и от писмени преводи.

ЕКО 4 Преводи и Легализация предлага на своите клиенти:

 • Писмен превод и легализация в Карнобат на:
  • лични документи – документи за самоличност, шофьорска книжка, удостоверения, свидетелства, дипломи за квалификация, декларации, автобиографии;
  • фирмени документи и кореспонденция – фактури, договори, протоколи, устави, актуално състояние;
  • специализирани и експертни текстове, удостоверения и решения- счетоводни отчети, баланси, анализи, съдебни решения, нотариални актове, ръководства за експлоатация, спецификации, епикризи, решения ТЕЛК, имунизационни картони;
  • уебсайт и реклама – менюта, брошури, рекламни текстове, интернет страници, презентации;
  • художествени текстове;
 • Устни преводи;
 • Симултанен превод;
 • Консекутивен превод;
 • Легализация и заверка на документи във всички министерства и институции в страната;
 • Превод и легализация на пакет документи за служба Миграция, Министерство на Правосъдие за наличие на българско гражданство, получаване на българско гражданство и двойно гражданство;
 • Превод и легализация на на заявления, декларации, молби, жалби за съответните институции;
 • Превод и легализация на пълномощни, декларации и договори, които след това се заверяват при Нотариус;
 • Превод и легализация на лични, професионални и бизнес документи.

  НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ