Юридически преводи - терминология

 

Юридически преводи - терминология

Доверявайки се на Еко 4 с превода на вашите правни документи ще Ви се гарантира, че всяка дума в рамките на документа ще бъде преведена точно и с пълна конфиденциалност. Конфиденциалността е един от основните ни приоритети, когато става въпрос за юридически превод. Ние напълно разбираме, че някои от документите, които бихте искали да преведете са с много чувствителна материя, ето защо поверителността е толкова важна за нас, колкото е тя и за Вас. Агенция за преводи и легализация Еко 4 съхранява всички документи и проекти за превод при строги насоки за поверителност.

Независимо от размера на Вашия превод, за Вашите документи ще отговаря наш служител, който ще следи за прогреса на превода и ще бъде на Ваше разположение при възникване на допълнителни въпроси.

Ние предлагаме юридически преводи в областта на гражданското право: търговско, семейно, наследствено право, международно право, регистрация на търговски марки, учредяване на търговско представителство, регистрация на дружества , съдебна документация, становища.

В Еко 4 поддържаме висок стандарт в правните преводи. Ние възлагаме вашите юридически преводи на преводачи-редактори, които притежават голям опит в работата с правната терминология, което гарантира, че текстът или конструкциите, специфични за тази област, винаги ще бъдат преведени правилно.

 • Договори
 • Протоколи
 • Нотариален акт
 • Съдебни решения
 • Устави
 • Меморандуми
 • Нормативни постановления
 • Разпореждания
 • Закони
 • Завещание
 • Запис на заповед
 • Данъчна оценка на имот
 • Експертна оценка за пазарна цена на имот

Често задавани въпроси

1Какво е писмен превод?
Писменият превод е процес на предаване на писмен текст от един език на друг, като се запазва стила, смисъла и посланието на контекста, граматиката на двата езика, техните идиоми, правила и стандарти за писане. Вижте още за писмен превод
2Какво е легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява автентичността на самия документ, за да бъде признат от институциите на друга държава. За да Ви послужат в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи.
1Какво е Апостил?
За да използвате в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи. Вижте още за Апостил
2Каква разликата между официален,легализиран или просто превод, кога е нужда легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява самия документ. Легализацията представлява удостоверяване на автентичността на документа. Легализация на документи се прави, за да бъдат те признати от институциите на друга държава. Вижте още за легализиран превод

  НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ