Легализация на акт за ражданеКатегории:
септември 6, 2017

Регистриране в България на деца на български граждани, родени в чужбина.

Ако документът е издаден в държава, с която Република България няма сключен договор за правна помощ, документът за регистриране в България на деца на български граждани, […]
НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ