Форма за оценка на услугата

Оставете оценка на предоставената услуга от 1 до 5 звезди
Благодарим за оценката. Оставете кратък коментар как можем да подобрим услугата и натиснете изпрати. Така към вашия емейл ще се запише ваучерът от 5 лв. при следващ превод.
Благодарим Ви за високата оценка!

За да регистрирате Вашия отзив, моля, натиснете бутона, който ще ви отведе в Google, където можете да оставите допълнителен рейтинг и да напишете кратък коментар. По този начин, към Вашия имейл, ще бъде записан ваучер на стойност 5 лв., който можете да използвате при следващ превод.

    НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ