Професионален превод
Официален сертифициран превод
Официален сертифициран превод и легализация
1/4
Избор на език за превод:
от
на
Моля, посочете терминология на документите:
Стандартен
Технически
Юридически
Моля имайте предвид, че юридически превод от една страница текст може да излезе до 2,8 преводачески
Медицински
Моля имайте предвид, че мединциски превод от една страница текст може да излезе до 2,8 преводачески
Финансово счетоводен
Научна или академична документация
Брой документи / страници:
Стандартен
Експрес
Супер Експрес
2/4
Получаване на документа:
Дигитален формат
В офис на Мания принт
По поща на адрес
3/4
Начин на плащане:
В офис или по банка
PayPal
EasyPay
Декларация съгласно чл. ...
Правила на ЕКО 4
Конфиденциалност
Подпис:
4/4
Вашата поръчка
Име:
Услуга:
Език от:
Език на:
Терминология:
Брой страници:
Бързодействие:
Изписване на имена в превода:
Получаване на документа:
Начин на плащане:
ВАЖНО
Моля имайте предвид, че мединциски превод от една страница текст може да излезе до 2,8 преводачески