Bulgaristan’da devamlı oturum izni almak isteyen türk vatandaşları

Bugün itibariyle Bulgaristan, AB’nin tam yetkili bir üyesidir. Bulgaristan Cumhuriyeti Schengen bölgesinin tam yetkili bir üyesi değildir.

Bulgaristan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı makamları tarafından Bulgaristan Cumhuriyeti’nde yabancı vatandaşlara sürekli oturma izni için verilen belgelerin  halen  AB’nin üçüncü ülkeleri ve / veya Schengen bölgesine vizesiz seyahatı için izin vermemektedir.

Üçüncü ülke vatandaşlarının yukarıda sözü geçen ülkelere seyahati ve ikamet etmeleri  sadece Schengen bölgesi ve AB Üyesi Devlet tarafından konulan Türk vatandaşlarına yönelik vize kuralları çerçevesinde gerçekleştirilebilir.

Bulgaristan’da yabancı vatandaşların sürekli ve vizesiz kalma olanağını sağlamak için, yabancının sürekli, devamlı ve / veya uzun süreli ikamet için izin alması gerekmektedir. Bu izim öncesinde uzun vadeli “D” vizesi alınması gerekmektedir.

Bulgaristan’daki Yabancılar Kanunu (Bulgaristan Cumhuriyeti’nde Bulunan Yabancılar Kanunu) bir yabancının ülkeye ilk giriş tarihinden itibaren hesaplanan180 gün içinde 90 günü aşmayan bir süre için bir turist vizesi ile Bulgaristan Cumhuriyeti’nde ikamet edebileceğini öngörmektedir. Daha uzun bir süre kalabilmesi için yabancı vatandaşın Bulgaristan Cumhuriyeti’nde Bulunan Yabancılar Kanununun 24 veya 25 maddesi uyarınca oturma izni alması gerekmektedir.

Bulgaristan Cumhuriyetinde bulunan Yabancılar Kanunu üç ana ikamet rejimi belirlemiştir: a) devamlı; b) uzun süreli; c) sürekli oturum

Bulgaristan’da yabancının kalış süresine bağlı olarak, aday bir tür ikametten başka tür ikamete geçebilir (örneğin: devamlı ikametten sürekli oturuma; sürekli ikametten uzun süreli oturuma)

Oturma izni alınması, başvuran kişinin ikamet ettiği yerin bulunduğu Bulgar Büyükelçiliği tarafından önceden verilecek uzun vadeli “D”  vizesi başvurusu ile başlar.

Devamlı oturum– bir yıllık süre zarfında 183 günden fazla ikamet etme izni. Devamlı oturma izni sahibinin Bulgaristan’a girmek ve kalmak için vize almasına gerek yoktur. İzin en fazla 12 ay için verilir ve başvuranın ikamet süresi pasaport süresinin bitimine en fazla 6 ay kala sona ermesi gerekmektedir.

Bu rejim oturum sahibinin Bulgaristan’da belirli bir süre, ya da 1 yıl içinde 6 aydan fazla ikamet etmesini gerektirmez. Otrurma izni sahibi  Bulgaristan’da Yabancılar şubesinden verilen oturum kartının geçerlilik süresi içinde  istediği süre ve istediği zaman kalabilir.

Oturma izni sahibinin oturumunu uzatması için 14 gün öncesinden yenilemek için İçişleri Bakanlığına gerekli belgeleri ibraz ettiği takdirde yeniden D vizesi için başvurmasına gerek yok.

Devamlı oturma rejimi yabancı vatandaşlar için en kolayı fakat en kısasıdır – 12 ay, bundan sonra tekrar yenilenir

Yabancı uyruklu vatandaşın genel Bulgar vatandaşlığın alımı gerekçesi

„Vatandaşlık“ gerekçesi ile Bulgar vatandaşlığı ve Bulgar kimlik belgeleri /Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşın kimlik kartı ve Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşın pasaportu / alımı yabancı vatandaşı tarafından oturma izni aldığı tarihten itibaren beş yıllık bir sürenin dolmasından sonra mümkündür. Aday başvurusunun onayından sonra Bulgar vatandaşlığı kazanması kararnamenin verildiği tarihten itibaren iki yıl içinde önceki vatandaşlığının reddetmesi ile yükümlüdür.

Bir yabancının Bulgaristan Cumhuriyeti’nde sürekli ikamet rejimi hususu bulgar vatandaşlığı elde etmek için bir gerekçe değildir.

Bulgaristan vatandaşlığı için yalnızca göçmenler değil gerekli koşulları sağlayan Türk vatandaşları da müracaat edebilir. Bulgaristan vatandaşlık işlemleri için müracaat mevzuatları için gerekli tüm belgeler, müracaat eden kişinin göç ettiği senenin koşulları ve kişisel durumuna göre farklılık göstermektedir.

 • Vatandaşlığa başvuru hakkı elde etmek için:
 • Bulgar etnik kökenine sahip olmak,
 • Bulgar vatandaşı anne ya da babaya sahip olmak,
 • Bulgar vatandaşı eşe sahip olmak,
 • Ülkeye belli miktarda yatırım yapmak,
 • Ülkede belli bir ikamet süresini doldurmak
 • Ülkeye belli oranda katkı sağlamak

Eski Bulgar göçmeni olmak gerekir.

Bulgaristan vatandaşlığına geçmek isteyen kişilerin ilk olarak şu şartları taşıması gerekir:

 • 18 yaşını aşmış olmak eğer 18’den küçükse ebeveyn onayı almış olmak
 • Herhangi bir suçtan dolayı hüküm yememiş olmak
 • Bulgaristan’da 5 yıl süresiz oturum iznine sahip olmak

Çifte vatandaşlık başvurusu yapacak olan kişilerin Bulgaristan bakanlığı tarafından onaylı Bulgarca bildiğine dair belge almış olmak.

Bulgaristan vatandaşlığı müracaatı için gerekli tüm belgelerin listesini aşağıda bulabilirsiniz.

 • Vesikalık fotoğraf
 • Pasaport Fotokopisi
 • Noter onaylı Doğum Belgesi, apostilli
 • Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (En üst soya ait olacak şekilde), apostilli
 • Bağlı olduğu İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış İsim Denklik Belgesi, apostilli
 • Evlilik Kayıt Örneği, apostilli
 • Bulgarca yazılmış detaylı Özgeçmiş
 • Bulgaristan ve Türk makamlarından alınmış Sabıka Kaydı, apostilli
 • Bulgaristan Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan ve müracaat sahibinin Bulgarca bildiğini ispat eden noter onaylı belge
 • Müracaat eden kişinin sağlıklı olduğunu gösteren Heyet Kurulu Sağlık Raporu, apostilli
 • Bulgaristan’ da açılan banka hesap dökümünü gösteren Banka Hesap Özeti
 • Bulgaristan’a sürekli ikamet edeceğine dair Bulgaristan noteri onaylı Taahhütname
 • Bulgaristan’da ikamet adresine ait Kira Kontratı

Sosyal ağlarda paylaşın:

SORU GÖNDER