Çok yakında

 

Sıkça sorulan sorular

1Yazılı tercüme nedir?
Belgenin yazılı olarak tercüme işlemi, bir dildeki bir metnin anlamı, tarzı, içeriği, kaynak dilin gramer kuralları, yazım düzenleri ile deyim vb standartlarını korunarak başka bir dile aktarılması sürecidir. Daha fazla bilgi için tıklayınız
2Belge onay işlemi nedir?
Belgelerin onay işlemi belgelerin resmi tercümesinden farklıdır. Belgelerin tercümesinde yeminli tercüman belgeyi doğru bir şekilde tercüme ettiğini imzasıyla onaylar, şayet başka bir ülkenin kurumları tarafından doğruluğunun tanınabilmesi için onaylanması gerekmektedir. Yabancı bir ülke tarafından düzenlenen ve bu ülke Lahey Sözleşmesine taraf ise belgelerin Bulgaristan’da hizmet görmesi için Apostil mührü ile birlikte verilmesi gerekir. Apostil’i mevcut olan belgenin onaylanması için yeterli bir koşuldur.
1Apostil nedir?
Lahey Sözleşmesine taraf olan yabancı bir ülke tarafından düzenlenen belgeler, Bulgaristan’da Apostil mührü ile birlikte geçerli bir belge olarak kabul edilir. Apostil’i mevcut olan belgenin onaylanması için yeterli bir koşuldur. Daha fazla bilgi için tıklayınız
2Resmi, onaylı veya sadece şirketin kaşesini taşıyan tercümenin arasındaki fark nedir, onaylanması hangi durumlarda gerekli?
Belge onay işlemi belgenin resmi tercümesinden farklıdır. Belgelerin tercümesinde yeminli tercüman belgeyi doğru bir şekilde tercüme ettiğini imzasıyla onaylar, belgelerin onaylanması ise, belgenin başka bir ülkenin kurumları tarafından tanınacak doğruluğunu belgelendirir. Belge onaylanma işlemi, belgenin doğruluğunu belgelendirir. Belgelerin onaylanması, başka bir ülkenin kurumları tarafından tanınmaları için yapılır. Daha fazla bilgi için tıklayınız
SORU GÖNDER