Виза тип „Д“ и разрешение за пребиваване на основание сключен граждански брак или родител на български гражданин

Документи и процедури:

  • Удостоверение за сключен граждански брак пресъставен в България или удостоверение за раждане  на детето.
  • Свидетелство за съдимост (с апостил, превод и заверка от заклет преводач в България и заверени при нотариус в Р. България).
  • Договор за наем: заверен от български нотариус. Декларация от хазяина, че предоставя адрес за пребиваване и отдаване под наем на жилището.
  • Декларация, че съпрузите не са сключили брак с цел заобикаляне на нормите (фалшив брак) и декларация, че ще пребивават като едно домакинство на посочения от тях адрес.
  • Откриване на сметка в българска банка на името на съпруга-турски гражданин и внасяне на сума от 3 700 евро в сметка.

Медицинска застраховка (за срок от 1 година).

Споделете в социалните мрежи:

    НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ