Устен превод

 

Какво е устен превод?

Ние Ви предлагаме устни преводи - симултанен и консекутивен, винаги когато Ви е необходим превод:

  • Пред нотариус
  • В болнично заведение
  • В банкова институция
  • При бизнес среща и конференция
  • Уточнения по телефон, скайп или социални медии

Нашите преводачи интерпретират български език в комбинация от над 40 езика.

Ние предлагаме специализирани преводачи в зависимост от случая. Изборът на преводач зависи от повода на събитието, изискването за език и темата на дискусия.

  • Нашите преводачи имат опит в областта на медицинските и правни тематики, бизнес срещи и конференции. ЕКО 4 ще Ви помогне за по-добра и точна комуникация при връзка лекар - пациент.
  • Нашият юридически екип е на разположение при отлагания, съдебни производства, изповядване на сделки пред нотариус, консултации с адвокат.
  • Ние също така имаме екип, който може да помогне при широк брой бизнес ситуации, асистиране при настаняване в хотел, организация на пътуване и посещение на различни мероприятия, придружаване на чуждестранни гости по време на срещи и обиколки в бизнес и битови ситуации.

Информирайте ни за повода при, който е нужен устен преводач и ние ще намерим най-подходящият за Вас. След потвърждение на превода от Ваша страна ние ще предоставим необходимата информацията на преводача за оптимизиране на устния превод. Свържете се с нас!

Често задавани въпроси

1Какво е писмен превод?
Писменият превод е процес на предаване на писмен текст от един език на друг, като се запазва стила, смисъла и посланието на контекста, граматиката на двата езика, техните идиоми, правила и стандарти за писане. Вижте още за писмен превод
2Какво е легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява автентичността на самия документ, за да бъде признат от институциите на друга държава. За да Ви послужат в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи.
1Какво е Апостил?
За да използвате в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи. Вижте още за Апостил
2Каква разликата между официален,легализиран или просто превод, кога е нужда легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява самия документ. Легализацията представлява удостоверяване на автентичността на документа. Легализация на документи се прави, за да бъдат те признати от институциите на друга държава. Вижте още за легализиран превод

    НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ