Преводи и легализация в Търговище

 

За контакти и запитване за писмен превод и легализация в Търговище:

EКО 4 Преводи и легализация в Търговище


ЕКО 4 Преводи и Легализация търси партньорски фирми и в други градове. За да разберете повече, моля вижте тук.

 

Търговище (до 1934 година – Ескѝ Джумая̀ ) е областен град в Североизточна България, административен и стопански център на едноименната община Търговище и област Търговище. Населението на града към 31.12.2015 г. е 35 841 жители.

Местоположение - Градът е разположен в Дунавската равнина, на около 170 m надморска височина, на север от Преславската планина. Намира се на 339 km североизточно от София, на 41 km западно от Шумен, на 25 km северозападно от Велики Преслав и на 100 km североизточно от Велико Търново. Близостта на града до изходните пунктове на страната Варна (110 км.) и Русе (100 км.), също така и големи икономически центрове като Шумен, Търново и Русе го превръща в естествено стратегическо кръстовище. Средновисокия релеф, спомага развитието както на земеделието, така и на индустриалното производство. Градът има много добри условия за развитие на всяка една индустрия. Разположен между две физико-географски области – Стара планина и Дунавската равнина, той служи като средище на взаимната размяна на стоки между населението от тези области. Това кръстопътно положение, спомага градът да се оформи като оживен пазар.

Административно деление - Град Търговище е административен център на община и област Търговище. Общината се състои от 52 населени места, от които 51 села и 1 град. Общината е с площ от 840.4 km². Общината граничи с общините Омуртаг, Антоново, Попово, Лозница, Хитрино, Шумен, Велики Преслав и Върбица. Градът се състои от отделни квартали, жилищни комплекси и вилни зони.

ЕКО 4 Преводи и Легализация предлага на своите клиенти:

  • Писмени преводи на:
    • лични документи – документи за самоличност, шофьорска книжка, удостоверения, свидетелства, дипломи за квалификация, декларации, автобиографии;
    • фирмени документи и кореспонденция – фактури, договори, протоколи, устави, актуално състояние;
    • специализирани и експертни текстове, удостоверения и решения- счетоводни отчети, баланси, анализи, съдебни решения, нотариални актове, ръководства за експлоатация, спецификации, епикризи, решения ТЕЛК, имунизационни картони;
    • уебсайт и реклама – менюта, брошури, рекламни текстове, интернет страници, презентации;
    • художествени текстове;
  • Устни преводи;
  • Симултанен превод;
  • Консекутивен превод;
  • Легализация и заверка на документи във всички министерства и институции в страната;
  • Превод и легализация на пакет документи за служба Миграция, Министерство на Правосъдие за наличие на българско гражданство, получаване на българско гражданство и двойно гражданство;
  • Превод и легализация на на заявления, декларации, молби, жалби за съответните институции;
  • Превод и легализация на пълномощни, декларации и договори, които след това се заверяват при Нотариус;
  • Превод и легализация на лични, професионални и бизнес документи.

    НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ