Документи, необходими за пенсионерите да пребивават в България (виза тип Д):

  1. Документ издаден от Главна дирекция на Социално-осигурителен институт с поставен печат апостил, в който се посочва, че сте се пенсионирали (в документа се посочва на коя дата, с кой номер на разпределение се получава пенсията и размерът ѝ ), преведен от заклет преводач в България и нотариално заверен.
  2. Свидетелство за съдимост (трябва да бъде снабден с печат апостил, преведен от заклет преводач в България и нотариално заверен).
  3. Актуално Препис-извлечение от регистъра на населението (Изисква се от дирекция „Гражданско състояние“) с апостил.
  4. Сметка открита на ваше име в която и да е банка в България. (В сметката трябва да бъде внесена сума от минимум 3700 лева или 1900 евро).
  5. Договор за наеми или ако ще живеете при роднина, декларация от роднината, в която се посочва адреса на пребиваване, копие на лична карта на наемодателя и нотариален акт. (Договор за наем / декларация нотариално заверени).

6. Здравна застраховка за пътуване (Трябва да покрива периода на визата и трябва да има минимално покритие от 30 000 евро, валидно за Шенгенската зона).

Споделете в социалните мрежи:

    НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ