Документи необходими за придобиване на българско гражданство на деца (процедура за ЕГН/единен граждански номер)

Документите необходими за придобиване на българско гражданство на деца родени в Р. Турция на основание родител с БГ гражданство, посочени по-долу в списъка, трябва да бъдат преведени от заклет преводач в България и заверени при нотариус в България.

  • Препис-извлечение от Акт за раждане (Формула А) на детето родено в Р. Турция на основание майка/баща с БГ гражданство.
  • Препис-извлечение от сключен граждански брак на родителите.
  • Актуален Препис-извлечение от гражданския регистър за цялото семейство.
  • Удостоверение за идентичност на имената на родителя с българско гражданство.

Всички документи трябва да са заверени с Апостил печат от областното или околийско управление в Р. Турция.

 

Споделете в социалните мрежи:

    НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ