Заверката на преводите на документи от чужбина ще се извършва от нотариусите

Сключване на брак от чуждестранен гражданин в България – нужни документи и процедура.
септември 6, 2017

За да се облекчи административното обслужване на гражданите във връзка със заверката на документи, кабинетът одобри промените в Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, които влизат в сила от 01 март 2018г. Досега заверката на преводите на документи, издадени в чужбина, които трябва да послужат пред институциите в страната се извършваше от Министерство на външните работи, Служба „Заверки и легализация“ към дирекция „Консулски отношения“.

Съгласно приетите промени преводачът, извършил превода ще трябва лично да завери подписа си пред нотариус. За да докаже, че има право да извършва официални преводи, преводачът ще представя пред нотариуса удостоверение, издадено от Министерството на външните работи, потвърждаващо, че е одобрен и вписан в регистрите на заклетите преводачи.

Споделете в социалните мрежи:

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ