Кандидатстване за виза Д от руски граждани.

  1. Договор за наем или декларация за осигурено жилище в Република България – договор може да направи лице, което не е свързано по първа линия с руския гражданин, декларация за осигурено жилище прави този, който е свързан по първа линия с руския гражданин. Прави се нотариална заверка;
  2. Декларация по член 2 (че са едно домакинство). Прави се нотариална заверка;
  3. Удостоверение от банката, че руския гражданин има открита банкова сметка в Република България и в банковата му сметка има най-малко 4400 лв..
  4. Медицинска застраховка със застрахователна стойност 30 000 Евро или 60 000 лева;
  5. Удостоверение за брак. Прави се нотариална заверка;
  6. Свидетелство за съдимост. (Прави се лицензиран превод, след което, се легализира);
  7. Заявление за издаване на виза.

Документите се подават в българско консулство в Русия.

Споделете в социалните мрежи:

    НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ