Кандидатстване за виза Д от турски граждани, подаване на документи за служба Миграция.

 • За издаване на виза „D“ е необходимо:
  • Свидетелство за съдимост на турския гражданин от Република Турция, като свидетелството за съдимост се легализира в Република България. След като се легализира се прави ксерокопие и се заверява при нотариус.
   Завереното копие се подава в българското посолство в Р Турция за получаване на виза „D“,
   Оригиналът ще се представи в служба „Миграция“ в РБ при подаване на документи за лична карта.
 • Документи за служба Миграция – нашите служители ще Ви окажат пълно съдействие при изготвянето и попълването на всички документи, които ще са Ви нужни
  • Ако сте турски гражданин и имате дете с българско гражданство.
   След като турския гражданин има дете, което е български гражданин родителят кандидатства за лична карта за постоянно пребиваване в Република България. Необходимите документи са:
   • Удостоверение за раждане на детето;
   • Удостоверение от банката, че турския гражданин има открита банкова сметка в Република България и в банковата му сметка има най-малко 4400 лв.;
   • Договор за наем или декларация за осигурено жилище в Република България – договор може да направи лице, което не е свързано по първа линия с турския гражданин, декларация за осигурено жилище прави този, който е свързан по първа линия с турския гражданин;
   • Декларация от българския родител и декларация от родителя от Република Турция;
   • Медицинска застраховка със застрахователна стойност 30 000 Евро или 60 000 лева.
  • Ако сте съпруга на български гражданин
   След като е издадено удостоверението за брак турския гражданин отива в българското консулство в Република Турция и получава виза с която може да дойде в Република България за подготовка на документи за виза „D“. Необходимите документи са:
   • Свидетелството за съдимост, което сме легализирали вече;
   • Удостоверение от банката, че турския гражданин има открита банкова сметка в Република България и в банковата му сметка има най-малко 4400 лв..;
   • Договор за наем или декларация за осигурено жилище в Република България – договор може да направи лице, което не е свързано по първа линия с турския гражданин, декларация за осигурено жилище прави този, който е свързан по първа линия с турския гражданин;
   • Медицинска застраховка със застрахователна стойност 30 000 Евро или 60 000 лева.
   С готовите документи се отива в българското консулство в Република Турция и от там получава виза „D“,
   След като вземете виза „D“ отново идвате в Република България и подавате документи за издаване на лична карта. Документите са същите каквито правихте за виза „D“, но подготвя и едно заявление.
   След като сте получил положителен отговор, отивате в служба „Миграция“ и подавате заявление за издаване на лична карта.

Споделете в социалните мрежи:

  НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ