Легализация на декларация заверена пред нотариус

Декларацията е документ, с които се декларират обстоятелства. Деклараторът може да е физическо лице (Декларация за даване на съгласие по чл. 26 от Семейния кодекс, Декларация за идентичност на имена, Декларация за пътуване на дете в чужбина) или юридическо (Декларация съгласие и образец от подписа, Декларация за липса на изискуеми задължения ). Ако е необходима легализация, подписа на декларатора се заверява от нотариус.

Легализацията се извършва на оригиналния документ от Министерство на Правосъдието, след което Министерство на Вънчните работи, отдел Консулски отношения заверява подписа на преводача.

Споделете в социалните мрежи:

    НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ