Легализация на нотариален акт

Нотариален акт може да се легализира по два начина – оригинал или нотариално заверен препис /т. нар. нотариално заверено копие/.
Печат Апостил се полага от Министерство на правосъдието, след което документа се изпраща в Министерство на външните работи за заверка на подписа на преводача.
За по-подробна информация, за срокове и такси можете да се свържете с нас!

Споделете в социалните мрежи:

    НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ