Легализация на свидетелство за съдимост, издадено в Сирия с цел да послужи пред служба Миграция

Обръщаме Ви внимание на това, че да се легализира свидетелство за съдимост, издадено в Сирия, то трябва да има наличен печат от Министерство на Външните работи в Сирия.

Така оформеният документ:

  1. Се изпраща за заверка в Сирийското Консулство в София, България
  2. Прави се превод на документа от английски на български език
  3. Изпраща се за заверка в Министерство на Външните работи, Консулски отдел на Република България.

Свържете се нас и служител на Еко 4 ще Ви предостави подробна информация и приеме Вашата поръчка за легализация.

Споделете в социалните мрежи:

    НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ