Легализация на удостоверение за регистрация в регистър “БУЛСТАТ”

В случай, че желаете да легализирате Удостоверение за регистрация в регистър “БУЛСТАТ“, издадено от Агенцията по вписванията, на първо място е нужно да се убедите, че удостоверението:

  • е било издадено под изходящ номер,
  • има отбелязана дата,
  • има положени подпис и печат на длъжностно лице.

Оформеният по този начин документ след това се изпраща в Централно управление на Агенцията по вписванията в гр. София за удостоверяване истинността на подписа на длъжностното лице, а след това – в МВнР, отдел „Консулски отношения“.

Ние, от Еко 4 ще Ви окажем пълно съдействие, като Ви предоставим всякаква допълнителна информация, която може да Ви бъде полезна.

Споделете в социалните мрежи:

    НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ