Получаване на разрешение за продължително пребиваване на турски гражданин на територията на Република България

Република България е пълноправен член на ЕС. Република България към настоящия момент не е пълноправна страна-членка на Шенгенското пространство.

Документи за продължително пребиваване на чуждестранен гражданин на територията на Република България издадени от органите на МВР в България понастоящем не дават възможност за безвизово пътуване в трети страни-членки на ЕС и/или Шенгенското пространство.

Пътуването до и пребиваването в тези държави на граждани от трети страни може да се осъществява само съобразно правилата на наложения от съответната страна-членка на Шенгенското пространство и ЕС визов режим за турски граждани.

За да бъде осигурена възможността за продължителен и безвизов престой на чуждестранен гражданин в България, е необходимо получаване на съответното разрешение за продължително, постоянно, и/или дългосрочно пребиваване на чужденеца. Реужимът на  разрешението се предхожда от извършване на съответна процедура по получаване на дългосрочна виза тип „Д”.

Законът за чужденците в Р България (ЗЧРБ) предвижда, че чужденец може да пребивава в Р България с туристическа виза за период не по-дълъг от 90 дни в рамките на 180 дни, изчислени от датата на първото влизане в страната, като за всяко по-дълго пребиваване чужденецът следва да притежава разрешение за пребиваване, получено на основание чл. 24 или чл. 25 от ЗЧРБ.

Законът за чужденците в Р България разграничава три основни режима на пребиваване: а) продължително; б) дългосрочно; в) постоянно пребиваване.

В зависимост от продължителността на периода на пребиваване на чужденеца в България, кандидатът може да премине от един вид пребиваване в друг (например: от продължително в постоянно пребиваване; от постоянно в дългосрочно).

Получаването на разрешение за пребиваване първоначално се предхожда от получаване на дългосрочна виза тип „Д”, издадена от българското посолство по постоянното местоживеене на чужденеца.

Продължително пребиваване – пребиваване, разрешено за период от повече от 183 дни в рамките на 12 месеца. Притежателят на разрешение за продължително пребиваване не се нуждае от входна виза за влизане и пребиваване в Р България. Разрешението се получава за максимален период от 12 календарни месеца, като се съблюдава срокът на разрешеното пребиваване да изтича най-късно 6-месеца преди датата на изтичане валидността на международния паспорт на кандидата.

Този режим не обвързва титуляря с изискване той да пребивава конкретен период от време в България, или повече от 6 месеца в рамките на 1 година. Титулярят  може да пребивава в България когато желае и колкото време желае в рамките на валидност на картата му за продължително пребиваване, издадена от българските миграционни власти.

В срок от 14 дни преди датата на изтичане срока на разрешението пребиваване, чужденецът може да кандидатства за продължаване на своето пребиваване в България, като подаде пред миграционните власти необходимите документи.

Не е необходимо повторно кандидатстване за виза „Д”, когато кандидатът вече притежава разрешено пребиваване и в 14-дневния срок преди неговото изтичане е кандидатствал пред МВР за подновяването му.

Получаване на българско гражданство и български документ за самоличност /лична карта на гражданин на Република България и международен паспорт на гражданин на Република България/ с основание „натурализация” е възможно след изтичането на 5 години от датата на получаване от чужденеца на разрешение за постоянно пребиваване на територията на Република България. След одобряване на кандидата възниква задължение за отказ от предходното му гражданство в срок от 2 години от датата на издаване на указа за придобиване на българско гражданство.

Режимът на продължително пребиваване в Р България на чужденец НЕ е основание за получаване на гражданство.

За българско гражданство може да кандидатстват не само изселници, но и турски граждани, които отговарят на необходимите условия. Всички документи, необходими за кандидатстване за процедурите по получаване на българско гражданство съгласно законодателството, се различават в зависимост от условията на годината в която кандидатът се е изселил или по индивидуален  принцип.

За да получите право да кандидатствате за гражданство е необходимо:

Трябва да сте бивши български изселници

Да имате български произход

Да имате майка или баща български граждани

Като съпруг на български гражданин

Да инвестирате определена сума в страната

Да сте пребивавали в страната за определен период от време

Да сте допринесли в известен смисъл за страната.

Лица, които искат да придобият българско гражданство, първо трябва да отговарят на следните условия:

 • Да са пълнолетни граждани, ако са непълнолетни трябва да получат разрешение от родителя
 • Не са  осъждани за някакво престъпление
 • Имат 5-годишно разрешение за постоянно пребиваване в България

Лицата, кандидатстващи за двойно гражданство трябва да са получили документ за владеене на български език, одобрен от българското министерство.

 

Списък на всички документи, необходими за кандидатстване за българско гражданство.

Снимка паспортен формат

Копие на валиден паспорт

Удостоверение за раждане с апостил и нотариално заверено

Пълен актуален препис-извлечение от регистъра на населението (по низходящ ред) с апостил

Документ за идентичност на имената, издаден от дирекция „Гражданска регистрация“ по местоживеене, с апостил

Препис от сключен граждански брак, с апостил

Свидетелство за съдимост издадено от турските власти с апостил, и от българските власти

Подробно CV на български език

Нотариално заверен документ от българското министерство на образованието, доказващ, че заявителят владее български език.

Медицинско свидетелство издадено от медицинска комисия, доказващо, че заявителят е клинично здрав, с апостил

Банково извлечение, удостоверяващо за открита сметка в България

Нотариално заверена декларация в България, че лицето ще пребивава постоянно в България

Договор за наем за адреса на пребиваване в България

Споделете в социалните мрежи:

  НАПРАВЕТЕ НОВА ПОРЪЧКА

  Видове отстъпки:
  Тип отстъпка
  Процент
  Приложение
  Отстъпка за редовени клиенти
  7%
  За клиенти, които вече имат поне 5 поръчки
  Отстъпка за общ брой страници (от 20 до 40) от всички документи в поръчката
  7%
  Ако общият брой страници от всички документи е между 20 и 40. Комбинира се с отстъпката за редовен клиент, ако такава е приложена.
  Отстъпка за общ брой страници (над 40) от всички документи в поръчката
  16%
  Ако общият брой страници от всички документи е над 40. Комбинира се с отстъпката за редовен клиент, ако такава е приложена.
  ЗАТВОРИ
  Ново за 2024

  Поръчай онлайн и получи безплатна доставка в цялата страна!
  Спестявате до 12 лв.
  Направете онлайн поръчка
  Копирайте връзка Връзката е успешно копирана
  Заявката Ви бе изпратена успешно. Очаквайте имейл от представител на екипа ни в най-кратки срокове.
  Заявката Ви бе изпратена успешно. В момента офисите ни са затворени, но ще получите отговор в рамките на първия работен ден.
  Зареждане, моля изчакайте