Поставянето на Апостил печат ще се извършва от НАЦИД

Вече може да заплатите заверката на Вашите документи по банков път и чрез ePay

Пресцентърът на МОН съобщи, че дейностите по издаване на удостоверение Апостил няма да се извършват в Министерството на образованието, а се прехвърлят в Националния център за информация и документация (НАЦИД) от януари 2017-та година.
България е част от Конвенцията за премахване изискването за легализация на чуждестранните публични актове. Според Конвенцията оторизираните власти в съответната държава поставят т. нар. Апостил печат, с който всички документи идващи от страните, ратифицирали конвенцията, трябва да са снабдени.

Апостил не ви е нужен единствено ако сте завършили образованието си в държава, с която България има договор за правна помощ. Тук може да видите списъка с държавите от сайта на Държавната агенция за българите в чужбина: http://www.aba.government.bg/files/iner/file/prawnapomostdogovori.pdf

Министерство на образованието и неговите звена поставят Апостил както на образователни и удостоверителни документи, (дипломи, свидетелства и др.) издадени от училища, така и от университети в страната.
Документи по процедурата се приемат във фронт офиса на НАЦИД на адрес: бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 50 всеки работен ден от 8:00 до 18:30 часа. Подават се лично от физическо лице или организация или от техен представител. За извършване на услугата не се изисква пълномощно.

Пет дни от подаване на заявлението е срокът за издаване на Апостил. Той започва да тече от датата на получаване на резултатите от проверката, като при необходимост може да следите това в институцията, издала документа.

Дължимите суми за издаване на удостоверение Апостил могат да се заплащат по един от следните начини:

  • Директно в касата на НАЦИД;
  • Чрез ePay;
  • Чрез ПОС терминално устройство във фронтофиса на НАЦИД;
  • По банков път по банкова сметка на центъра.

На адрес http://nacid.bg/bg/services/ в раздел „Административни услуги“ можете да намерите подробна информация за потребителите и банковата сметка на Националния център за информация и документация.

Споделете в социалните мрежи:

    НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ