Преводи и легализация в Провадия

 

За контакти и запитване за писмен превод и легализация в Провадия:

EКО 4 Преводи и легализация в Провадия


ЕКО 4 Преводи и Легализация търси партньорски фирми и в други градове. За да разберете повече, моля вижте тук.

 

Провадия е град в Североизточна България. Градът се намира по поречието на Провадийска река, заобиколен с високи скали от изток и запад. Провадия има над 25-вековна история. Най-ранните следи от човешка дейност са от V век пр.н.е., когато територията е била обитавана от траки. Свидетелство за това са запазените около 30 скални гробници. В Провадия може да посетите доста забележителности- Провадийските солници, етнографския комплекс „Ламбова къща“, исторически музей, художествена галерия и много други.

ЕКО 4 Преводи и Легализация предлага на своите клиенти:

 • Писмени преводи на:
  • лични документи – документи за самоличност, шофьорска книжка, удостоверения, свидетелства, дипломи за квалификация, декларации, автобиографии;
  • фирмени документи и кореспонденция – фактури, договори, протоколи, устави, актуално състояние;
  • специализирани и експертни текстове, удостоверения и решения- счетоводни отчети, баланси, анализи, съдебни решения, нотариални актове, ръководства за експлоатация, спецификации, епикризи, решения ТЕЛК, имунизационни картони;
  • уебсайт и реклама – менюта, брошури, рекламни текстове, интернет страници, презентации;
  • художествени текстове;
 • Устни преводи;
 • Легализация и заверка на документи във всички министерства и институции в страната;
 • Превод и легализация на пакет документи за служба Миграция, Министерство на Правосъдие за наличие на българско гражданство, получаване на българско гражданство и двойно гражданство;
 • Превод и легализация на на заявления, декларации, молби, жалби за съответните институции;
 • Превод и легализация на пълномощни, декларации и договори, които след това се заверяват при Нотариус;
 • Превод и легализация на лични, професионални и бизнес документи.

  НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ