Преводи и легализация в Съединение

 

За контакти и запитване за писмен превод и легализация в Съединение:

EКО 4 Преводи и легализация в Съединение


ЕКО 4 Преводи и Легализация търси партньорски фирми и в други градове. За да разберете повече, моля вижте тук.

 

Съединение е град в Южна България. Намира се в обл. Пловдив, 27 км северозападно от гр. Пловдив. Административен център на Община Съединение. Старото име на град Съединение е Голямо Конаре. В древността местността е била населявана от траките, за което свидетелстват надгробните и други могили.

Обичаи, празници, събития:

 • Местен обичай Кумата, провежда се на 23 и 24 април, има над 100-годишна традиция. Кумата е пролетен женски обичай, отразяващ отношението на младите момичета към красотата и трудолюбието, показано в дрехите и в песните, които пеят.
 • Обичай Куди – зимен мъжки обичай, отразяващ отношението на младите момци към трудолюбието.

Култура и образование:

Читалищата са културни институции в община Съединение, функционират 10 читалища и една музейна сбирка, която се намира в гр. Съединение. Те задоволяват потребностите на населението по отношение на развитие и обогатяване на културния живот, запазване на българските обичаи, приобщаването на населението към ценностите на науката, изкуството, и културата, утвърждаване на национално самосъзнание, формиране на етническа и религиозна толерантност.

На територията на община Съединение са следните читалища:

 • Народно читалище Съединение, основано през 1875 г. 
 • Народно читалище Искра (с. Драгомир), създадено през 1931 г. 
 • Народно читалище Отец Паисий (с. Неделево),  основано през 1930 г.
 • Народно читалище Светлина (с. Правище), създадено през 1927 г.
 • Народно читалище Обзорник (с. Голям Чардак), основано през 1927 г. 
 • Народно читалище Напредък (с. Любен), основано през 1927 г. 
 • Народно читалище Христо Ботев (с. Найден Герово)

ЕКО 4 Преводи и Легализация предлага на своите клиенти:

 • Писмен превод и легализация;
 • Устни преводи;
 • Легализация и заверка на документи; 
 • Превод и легализация на пакет документи за служба Миграция, Министерство на Правосъдие за наличие на българско гражданство, получаване на българско гражданство и двойно гражданство;
 • Превод и легализация на на заявления, декларации, молби, жалби за съответните институции;
 • Превод и легализация на пълномощни, декларации и договори, които след това се заверяват при Нотариус;
 • Превод и легализация на лични, професионални и бизнес документи.

  НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ