Превод и легализация на българска диплома за чужбина

На всеки, който желае да продължи обучението си в чужбина се е налагало да се сблъска с изискването за превод и легализация на диплома – за средно или висше образование. В някои случаи, изискване за превод / превод и легализация на диплома се появява и при започване на работа. Съответно дипломите, издадени от в България (Министерство на образованието), са съставени на български език.

Кога е необходим превод на дипломата? Кога е необходима легализация?

Когато кандидатствате в университет в чужбина едно от изискванията е доказателство за завършено предходно (средно или висше) образование, а именно диплома за средно или висше. Това изискване важи за университети и колежи навсякъде в чужбина, независимо дали ще кандидатствате в Англия, Германия, Холандия, САЩ и т.н. Тъй като в чужбина българският език не е официален, когато представяте Вашата диплома ще Ви поискат превод; за да бъде удостоверена автентичността на самия документ пък – ще е необходима легализация (т.нар. апостил).

Колко време отнема?

Преводът отнема един ден за обикновена (нормална) поръчка, а легализацията – 10 дни. Сроковете за легализация се определят от НАЦИД – Национален център за информация и документация и КО на Министерство на външните работи. В НАЦИД се поставя апостила, а в КО заверяват подписа на преводача, превел дипломата.

Поради посочените по-горе сроковете, ние от ЕКО-4 Ви съветваме да придвижвате дипломите, за които се изисква превод и легализация възможно най-рано, като избягвате отлагане до последния момент, тъй като това би довело до повече разходи за експресна поръчка.

Какво е необходимо да направя аз?

От Вас се иска да разполагате с Вашата диплома – ОРИГИНАЛ, на която трябва да направите копие „вярно с оригинала“ при нотариус. След това може да заповядате в наш офис и ние ще се погрижим за останалото!

Споделете в социалните мрежи:

    НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ