Превод и легализация на удостоверение (акт) за раждане

eko4-news
Поставянето на Апостил печат ще се извършва от НАЦИД
октомври 9, 2017
Превод и легализация на българска диплома за чужбина
юни 24, 2019

Защо Ви е необходимо?

Най-често нуждата от превод и легализация на българско удостоверение за раждане за чужбина се появява тогава, когато български гражданин желае да придобие гражданство (постоянно пребиваване) в чужбина, при записване на дете в училище, детска градина, записване в университет, кандидатстване за социални помощи в чужбина, а в някои случаи дори при сключване на брак.

Какво е нужно да направите преди да дойдете в наш офис?

За да е възможна легализацията на удостоверението за раждане е необходимо най-напред да посетите общината, към която сте регистриран по постоянен адрес, а когато става дума за дете (лице под 18 г.) – общината, към която майката на детето има заявен постоянен адрес. За лица родени след 2000 г. може да посетите всяка една община на територията на България. В общината е необходимо да заявите издаване на ДУБЛИКАТ на удостоверение за раждане, като изрично упоменете, че ще ви е необходимо за ползване в чужбина. За тази цел, съответната община поставя правоъгълен печат на гърба на дубликата на удостоверението с регистрационен номер на заверката, дата на издаване, положени подпис и печат от служителя към съответната община. След получаването на удостоверение за раждане – дубликат с печат-заверка на съответната община, може да заповядате в офис на Еко-4.

Какво правим ние от екипа на Еко-4?

След получаването на така оформено удостоверение за раждане, ние от екипа на Еко-4, ще го занесем в съответната Областна управа, където към удостоверението за раждане ще бъде прикачен апостил. Така оформен, документът е готов за писмен превод, който ще бъде извършен от наш опитен преводач, а след което ще бъде проверен и от коректор (редактор) с цел избягването на грешки, породени основно от погрешно изписване на имената на латиница. Изписването на имената на българските граждани се осъществява съгласно изискванията на закона за транслитерацията, но не винаги правилото е спазено (напр. името Мария на латиница може да бъде срещнато, както във вариант Maria, така и като Mariya. Това разминаване в изписването е породено поради изменения в закона за транслитерацията през годините). Добре е, когато предоставяте удостоверение за раждане, да направите справка с личната си карта (паспорт) и да видите изписването на имената си на латиница. Ние, от екипа на Еко-4, предлагаме превод на удостоверение за раждане на множество езици. Може да разгледате спецификите на превод от и на различни езици на нашия сайт.

След като удостоверението е преведено и има прикачен към него апостил, то се изпраща до КО за заверка на подписа на преводача, който е необходимо да бъде заклет, за да има право да превежда и подписва с подписа си документи. При така оформен и заверен от необходимите институции документ, ние ще се свържем с Вас за да заповядате в наш офис, и да го получите.

Споделете в социалните мрежи:

Оценете тази статия:

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ