Придобиване на българско гражданство на изселници преди 1978 г.

Лицата, кандидатстващи за българско гражданство,  които са се изселили през 1978 г. и след това, родени са в България или имат роднини от 1-ва степен живущи в България са с по-голяма възможност за придобиване на гражданство. Със запитване в българското Министерство на правосъдието се установява дали лицето все още е регистрирано или не като български гражданин. В резултат на запитване в българското Министерство на правосъдието лицето, за което е установено, че не е български гражданин, първо трябва да кандидатства за виза тип D. След като вземе виза D за България, трябва да кандидатства в служба „Миграция“ намираща се регионът, в който ще пребивава в България, и да заяви за издаване на документ за постоянно пребиваване.

Документи, които трябва да представите от Турция

1. Актуален Препис-извлечение от гражданския регистър (с апостил)

2. Удостоверение за идентичност на имената (от местна дирекция „Гражданско състояние“ или от Гражданство и Гражданско състояние“ Анкара)

3. 2 бр. биометрични снимки.

4. Препис-извлечение от сключен граждански брак с апостил (Формула Б) за сключилите брак в Турция.

Документите се превеждат от заклет преводач в Р. България и се заверяват от нотариус в Р. България.

Процедури в общинския съвет в България:

Български изселници преди 1978 г., които заявяват за получаване на разрешение за пребиваване, от общината в България, в която са се родили изискват /по 2 броя/:

-Акт за раждане в България

-Акт за сключен граждански брак

– Препис-извлечение от гражданския регистър

-Удостоверение от общината, от която са се изселили, относно според кое споразумение са напуснали България

Всички документи трябва да са заверени с Апостил печат от областното или околийско управление.

Споделете в социалните мрежи:

    НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ