Разрешение за пребиваване в България за собственици на фирми

Един от видовете разрешение за пребиваване в България е разрешението за пребиваване, получено чрез откриване на фирма в България. При заявяване за издаване на виза D за България физическите лица трябва да присъстват и лично да представят своите документи в българските консулства. Заявление за разрешение за пребиваване чрез откриване на фирма се подава след като дружеството е подготвила всички  налични документи  от България и тези, които трябва да се изготвят  в Турция. Откриването на фирма и подаване на заявление за издаване на виза D се осъществява в съответните районни дежурни консулства на България в Анкара, Истанбул, Едирне, Бурса. Лицата, които ще кандидатстват за българското разрешение за пребиваване, трябва да завършат процедурите си в представителството на България по региона на пребиваване. След като дружеството бъде създадено, партньорите на фирмата (собствениците) могат да получат 3-месечно, 6-месечно или 12-месечно разрешение за пребиваване в България.

Дружествен договор на дружеството учредено в България

Удостоверение за липса на задължения

Годишен баланс

Сключен трудов договор с 10 души

Удостоверение за липса на задължения на 10-те служители

Списък с имената на 10-те служители

Документ, показващ, че имате открита сметка на ваше име в някоя банка в България

Договор за наем от ваше име

Споделете в социалните мрежи:

    НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ