Регистриране в България на брак на български граждани, сключили брак в чужбина.

Ако документът е издаден в държава, с която Република България няма сключен договор за правна помощ, документът трябва да бъде снабден с “Апостил”, съгласно Хагска конвенция или да е снабден с печат на МВнР на съответната държава, удостоверен впоследствие от българското дипломатическо или консулско представителство в тази страна. Така заверения документ е със срок на валидност 6 месеца.

Преди гражданите да предоставят в съответната българска община чуждоезичния Акт за брак, той трябва да се преведе на български език от фирма за преводи, имаща договор с МВнР на Република България и да се легализира в българското МВнР, Консулски отдел.

С преведения и легализиран документ гражданите могат да получат от общината българско Удостоверение за брак.

Общината, където се регистрира бракът, е общината по постоянния адрес на мъжа; ако той не е българска гражданин – в общината по постоянния адрес на жената

Споделете в социалните мрежи:

    НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ