Сключване на брак от чуждестранен гражданин в България – нужни документи и процедура.

Чуждестранното лице, което ще сключва брак в Република България е нужно да представи пред съответната община :

  • Удостоверение за семейно положение,
  • Решение за развод, ако има такова
  • Документ за самоличност.

Ако страната, която издава документите, има сключен договор за правна помощ с Република България, не се изисква Апостил на документите.

Ако няма такъв Удостоверението за семейно положение трябва да са заверени с Апостил от държавата, от която са издадени.

На всички документи се извършва лицензиран превод. За легализация в Република България се подават Удостоверението за семейно положение и Решението за развод, ако има такова.

Преведените и легализирани документи се подават в съответната община, където ще се сключва граждански брак./

Споделете в социалните мрежи:

    НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ