Сключване на граждански брак на български гражданин с турски гражданин в Турция

Необходими документи:

Документи изисквани от турския гражданин:

-Турски документ за самоличност

-Снимки паспортен формат, чиито брой се уточнява от общината, в която се заявява

-Медицинско свидетелство одобрено от семейния лекар

Документите, изисквани от чуждестранен съпруг, са както следва:

-Паспорт-преведен и нотариално заверен в Турция

-Виза

– Снимки паспортен формат

– Медицинско свидетелство от семейния лекар или държавна болница в България

-Удостоверение за семейно положение или Удостоверение за сключване на брак с чужд гражданин.

Документите, издадени от чуждестранни органи трябва да отговарят на определени условия, за да бъдат валидни в Турция. Това са:

За да бъдат приети като официални документи в Турция е необходимо да са удостоверени с печат Апостил и преведени на турски  с нотариална заверка в Турция.

Документите, необходими за сключване на брак с чужденци, са валидни 6 месеца от датата на получаване от съответната институция.

Споделете в социалните мрежи:

    НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ