Събиране на семейства в Турция на български гражданин сключил брак с турски гражданин.

За да се съберат като семейство в Турция,  българските граждани, женени за граждани  на Турция,  трябва да се извършат някои законови процедури и да се предоставят определени документи. При кандидатстване в турските представителства в България се изискват следните документи:

  1. Два формуляра за кандидатстване, попълнени и подписани изцяло от заявителя на турски език
  2. Заявителят трябва да е пълнолетен.
  3. 3 бр. биометрични снимки за виза (Трябва да са направени през последните 6 месеца и да не са ретуширани)
  4. Паспорт, валиден най-малко 1 година.
  5. Международно Препис-извлечение от сключен гражданки брак.
  6. Удостоверение за раждане на съпруга от България

При необходимост консулството може да изиска и други документи.

Споделете в социалните мрежи:

    НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ