Ако Вие сте родени в България и изселили в Турция, за да си изкарате лична карта и международен паспорт в България е необходимо:

 • Да си изкарате в Република Турция следните документи, като ги заверите с печат Апостил
  • Удостоверение за раждане – формула А
  • Удостоверение за брак /ако имате сключен брак в Република Турция/
  • Удостоверение за идентичност на имената.
  • Удостоверение от семейния регистър.
  Преди да бъдат подадени в съответната община в България, горепосочените документи трябва да се изпратят в Министерство на външните работи, отдел „Консулски отношения“ за заверка на превода.
  Можете да разчитате на агенция Еко 4 за оказване на пълно и професионално съдействие при обработката на Вашите документи.
 • От Република България е необходимо да си изкарате:
  • Акта за раждане препис-извлечение на Акта за раждане от актовата книга;
  • Семейния регистър /препис-извлечение от регистрите/;
  • Удостоверение от общината от която сте изселени кога сте напуснали Република България;
  • Ако имате брак в Република България – Акт за сключен брак / препис-извлечение / от актовата книга.
  След като си съберете горепосочените документи се подава заявление в Общината от където сте напуснали Република България и съответно общината изпраща документите в Министерството на Правосъдието за наличие на българско гражданство. След около 1-2 месеца ще получите документ дали все още сте български гражданин или няма наличие на българско гражданство.

Споделете в социалните мрежи:

  НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ