Допълнителни заверки при документи издадени в чужбина

 

За да бъдат легализирани документите, те трябва да носят съответните заверки и печати на български или чуждестранен орган, съгласно изискванията на Консулски отдел на МВНР.

Легализиран превод – това е официален превод, който е и със заверка от сектор "Легализации и заверки" на Консулски отдел на МВНР на Република България. Всички посолства имат изисквания към таксите и вида на валутата, както и различно време за заверка на документите. Ако документите не притежават или не могат да бъдат снабдени с Апостил, за да послужат на територията на България, те трябва да бъдат легализирани по следния начин:

  • Документът трябва да бъде заверен от Министерството на външните работи на издаващата държава
  • Щемпелът на Министерството на външните работи на чуждата държава следва да бъде удостоверен от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава.

    НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ