Преводи на английски и от английски език

 

История на английския език

Английският език е част от семейството на западногерманските езици. Възниква в Англия и югоизточната част на Шотландия през Англосаксонската епоха. Базира се на няколко диалекта, обединени под името староанглийски език. Смята се, че началото на съвременния английски език е поставено в средата на XVI век.

Специфика на английския език

Пунктуацията в английския език се подчинява на конкретни правила, но също така е логически обоснована, което прави употребата на препинателни знаци до голяма степен интуитивна. За английския език не са характерни безподложни изречения, за разлика от българския. Във връзка със семантиката, многозначните думи са типични за английския език.

Процес на превод от български на английски и от английски на български

Целевата публика и целта на превода са определящи, в случаите, когато трябва да се направи компромис с един от двата езика, а именно изходния или целевия език. Спазва се терминологията характерна за типа текст: художествена литература, юридически, медицински, технически текст и др.

Цена за превод

Агенция ЕКО 4 предлага професионален превод от и на английски език, който се извършва от преводачи, специализирани в съответната област. Цената на превода се определя според спецификата на текста и обема на страниците (една преводаческа страница се състои от 1800 символа).

    НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ