Преводи на немски и от немски език

 

История на немския език

Нѐмският езѝк (Deutsch) е западногермански език, близък до английския и нидерландския. Езиковата зона която обхваща е главно Германия, Австрия, основната част от Швейцария, Лихтенщайн, Люксембург, Южен Тирол, както и Източните кантони на Белгия. В исторически план, немският език се обуславя от второто изместване на съгласните, при което горногерманските езици се отделят от останалите западногермански езици.

Специфика на немския език

В немският език се срещат много думи са от латински и гръцки, известно количество и от френски и английски. Използва латинската азбука, като към обичайните букви са прибавени три гласни с умлаут (Ä/ä, Ö/ö и Ü/ü), както и съгласната ß. В немския език има три рода съществителни, като те се скланят в зависимост в кой от четирите падежа на немския език стоят.

Процес на превод от български на немски и от немски на български

Спецификата на превода от и на немски език не е по различна от тази при другите езици. Текстът за превод се прочита внимателно като трябва да се съобразиш с неговия жанр, характерната лексика (ако има такава), както и с граматическите правила на българския и немския език.

Цена за превод

Агенция Еко 4 Ви предлага професионален превод от и на немски език, като цената се определя от вида на документите и характера на текста за превод. Нашият екип от преводачи е специализиран във всички области и екипната ни работа постига винаги добри резултати.

    НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ