Преводи на нидерландски и от нидерландски език

 

История на нидерландския език

Нидерландският език е майчин за почти 23 милиона души, сред кото са и двете основни групи от населението в Холандия и Фландрия (северната част на Белгия). Това е неговото единственото официално установено наименование, т.е. стандартизираната норма, която се спазва и не е обвързана с местните диалекти.

Нидерландският е също официален език в Суринам, Нидерландските Антили и Аруба. Той се причислява към западногерманските езици, на което се дължи и приликата му с немския, английския, датския щведския и дъщерния африканс.

Специфика на нидерландския език

Нидерландският език е с близки синтактични и морфологични особености до немския език. Нидерландският правопис се базира на няколко основни правила. Когато човек е запознат с тях, може да спрегне всеки глагол в сегашно време. Същото се отнася и за спрежението на правилните глаголи в миналите времена, докато неправилните глаголи трябва да се наизустят.

В нидерландския има 3 рода: мъжки, женски и среден, като за мъжки и женски род се използва общия определителен член 'de', а за среден род 'het'. Когато съществителните имена не са членувани, се използва неопределителният член 'een'. С изклюение на някои местоимения и идиоми, не се употребяват граматични падежи, както например в немския и руския език. Това означава, че определителният или неопределителният член остава непроменен, независимо дали стои пред подлог или пред допълнение. Склоненията на съществителните и прилагателните имена са се опростили с времето.

Специфичен в нидерландския език е словоредът, тъй като в съобщителните изречения глаголът винаги се поставя на второ място, а при някои подчинени изречение се налага краен словоред. Друга особеност е произношението на дифтонги и на гърленото ‘g’, което е по-лесно за произнасяне за испаноговорящи и араби, отколкото за англоговорящи и българи.

Процес на превод от български на нидерландски и от нидерландски на български

В процеса на превод на текстове от нидерландски на български език трябва да се имат предвид основни разлики по отношение на граматическите и лексикални особености на двата езика. Това се отнася и за идиоматичните изрази, които невинаги могат да бъдат предадени по същия начин на другия език. По тази причина никога не трябва да се превежда буквално, а да се търси подходящ смислов еквивалент. Най-същественото , което трябва да се съблюдава при превода от български на нидерландски език, е целевата група. Изборът на понятия зависи до голяма степен от това, дали текстът е предназначен за Холандия или за Белгия.

  НАПРАВЕТЕ НОВА ПОРЪЧКА

  Видове отстъпки:
  Тип отстъпка
  Процент
  Приложение
  Отстъпка за редовени клиенти
  7%
  За клиенти, които вече имат поне 5 поръчки
  Отстъпка за общ брой страници (от 20 до 40) от всички документи в поръчката
  7%
  Ако общият брой страници от всички документи е между 20 и 40. Комбинира се с отстъпката за редовен клиент, ако такава е приложена.
  Отстъпка за общ брой страници (над 40) от всички документи в поръчката
  16%
  Ако общият брой страници от всички документи е над 40. Комбинира се с отстъпката за редовен клиент, ако такава е приложена.
  ЗАТВОРИ
  Ново за 2024

  Поръчай онлайн и получи безплатна доставка в цялата страна!
  Спестявате до 12 лв.
  Направете онлайн поръчка
  Копирайте връзка Връзката е успешно копирана
  Заявката Ви бе изпратена успешно. Очаквайте имейл от представител на екипа ни в най-кратки срокове.
  Заявката Ви бе изпратена успешно. В момента офисите ни са затворени, но ще получите отговор в рамките на първия работен ден.
  Зареждане, моля изчакайте