Преводи на украински и от украински език

 

История на украински език

Украинският език е създаден през 1794 г. въз основа на някои особености на южните руски диалекти, които все още съществуват в Ростовска и Воронежска област и в същото време са абсолютно взаимно разбираеми с руския език, който съществува в Централна Русия.

Украинският език (на украински: українська мова) е източнославянски език, говорен от около 47 000 000 души (основно етнически украинци) в Украйна, Полша, Словакия, Румъния, Молдова и други.

Специфика на украински език

Украинският език е много близък до руския и до беларуския език. Сходството помежду им е това, че имат еднакво построена граматична схема. Например и в трите езика съществуват падежи, склонения и др. Между украинския и българския език съществуват много езикови разлики, но тъй като и двата произхождат от праславянски език, имат много думи, които са близки по произношение и значение, напр. неділя (неделя), червоний (червен), любов (любов). В украинския език съществуват и думи с прабългарски характер, което е едно доказателство за хипотезата, че волжки българи са живели и по земите около река Днепър. Украинските диалекти имат в речниковия си запас значителен брой думи от полски и тюркски произход.

Процес на превод от български на украински и от украински на български език

При всеки проект за превод основните етапи са:

  • Първи етап - Избор на най-подходящия за вашите нужди преводач с украински език. Изборът е повлиян от сферата на текста, изходния/целевия език, нужния ви срок.
  • Втори етап - След преводача, по Метода „ОК“, документът преминава в редактор, който преглежда текста не само за грешки, но и отговаря за консистентността на терминологията.
  • Трети етап - След получаване на файловете от редактор, мениджъра на проекта прави финална проверка преди да изпрати превода на клиента.

Цена за превод

Агенция ЕКО 4 предлага професионален превод от и на украински език, който се извършва от преводачи, специализирани в съответната област. Цената на превода се определя според спецификата на текста и обема на страниците (една преводаческа страница се състои от 1800 символа).

    НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ