Преводи на фламандски и от фламандски език

 

История на фламандския език

Нидерландският език принадлежи към групата на германските езици и се говори от около 21 милиона души, главно нидерландци и фламандци. Вариантът на нидерландския, говорен в Белгия, се нарича неофициално фламандски.

До 16-ти век фламандският език практически не се различава от холандския. Промените се появяват след разделянето на Холандия и Белгия: едната страна печели независимост и одобрява протестантството, а в другата се утвърждава католицизмът и доминирането на чужда сила. Така през XVII-XVIII век фламандският език се развива независимо без намесата на холандците.

Специфика на фламандския език

Що се отнася до фонетиката, фламандският език се различава от холандския език с редица свойства в произношението. За граматиката е характерно последователно да се очертават три рода с помощта на лични местоимения. Също така отличителният знак на фламандския език е изобилието на галисизма.

Процес на превод от български на фламандски и от фламандски на български език

При всеки проект за превод основните етапи са:

  • Първи етап - Избор на най-подходящия за вашите нужди преводач с фламандски език. Изборът е повлиян от сферата на текста, изходния/целевия език, нужния ви срок.
  • Втори етап - След преводача, по Метода „ОК“, документът преминава в редактор, който преглежда текста не само за грешки, но и отговаря за консистентността на терминологията.
  • Трети етап - След получаване на файловете от редактор, мениджъра на проекта прави финална проверка преди да изпрати превода на клиента.

Цена за превод

Агенция ЕКО 4 предлага професионален превод от и на фламандски език, който се извършва от преводачи, специализирани в съответната област. Цената на превода се определя според спецификата на текста и обема на страниците (една преводаческа страница се състои от 1800 символа).

    НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ