Управление на качествени и точни езикови преводи

 

Управление на качествени и точни езикови преводи

Фирма „ЕКО-4“ извършва качествени и точни езикови преводи както от индивидуални наши клиенти, така и си партнира с колеги от агенции за преводи, като изпълнява поръчки само с изпращането на мейл с файл и краен срок. Преводът се приема от управител проекти, който разпределя на преводачи или тим лидер страниците, след което те биват редактирани и оформени по познатите стандарти за официален превод. Винаги на разположение и на специални цени.

Управление на процеса за качествени и точни езикови преводи включва:

  1. Определяне на изискванията към превода от клиента – език от и на превод, терминология, срок за изпълнение, уточнение на вида документ и целта за превода му;
  2. Разпределяне на превода към преводач или екип от преводачи за максимално точно и коректно изпълнение на превода;
  3. Проверка и при необходимост корекция на вече готовия превод от втори преводач;
  4. Оформление на превода според изискванията на клиента или институциите, в които ще се внася.

Ние старателно преглеждаме и се запознаваме с изходните текстове като следим щателно за испълнението на качествени и точни езикови преводи. Определяме внимателно нужното оформление на текста и форматиране на графичните елементи, ако има такива.

Вие може да ни изпратите материали за превод във формат PDF, DOC, DOCX, RTF, XLS, PPT, TXT, JPEG, TIFF, JPG и други файлови формати.

Материалите за превод се разпределят според съответната квалификация и опит на преводача.

След изготвяне на всички наши качествени и точни езикови преводи, всеки проект се подлага на нашата официална процедура за корекция от преводач редактор. Ние Ви гарантираме, че най-квалифицирания и подходящ екип от преводачи, редактори и рецензенти ще работят по Вашия проект. Ние се гордеем с доверието на нашите клиенти в нас и приемаме качеството на услугата като наш водещ принцип.

Ние винаги се стремим да оптимизираме разпределението и изпълнението на качествени и точни езикови преводи, за да предложим най-добрата цена и най-краткият срок за завършване на превежданите материали.

Често задавани въпроси

1Какво е писмен превод?
Писменият превод е процес на предаване на писмен текст от един език на друг, като се запазва стила, смисъла и посланието на контекста, граматиката на двата езика, техните идиоми, правила и стандарти за писане. Вижте още за писмен превод
2Какво е легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява автентичността на самия документ, за да бъде признат от институциите на друга държава. За да Ви послужат в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи.
1Какво е Апостил?
За да използвате в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи. Вижте още за Апостил
2Каква разликата между официален,легализиран или просто превод, кога е нужда легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява самия документ. Легализацията представлява удостоверяване на автентичността на документа. Легализация на документи се прави, за да бъдат те признати от институциите на друга държава. Вижте още за легализиран превод

    НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ