Колко страници на ден стандартно превежда един преводач?

Кой превод може да се смята за спешен?

Спешен превод означава всяка заявка, изпълнена в ускорено темпо. Това може да значи n брой страници на ден, или 1 страница за 20 минути. Спешните преводи се заплащат на по-високи тарифи. ЕКО 4 Преводи и Легализация може да Ви изготви индивидуална оферта, която да отговаря на нуждите Ви. Цената за спешен превод зависи от обем, сложност, срок за изпълнение на поръчката. Причината за по-високи цени на спешния превод е, че преводачът често работи извънредно за да изпълни в срок поръчката Ви. В други случаи преводачът прекратява преводите, по които работи в момента и Вашият спешен превод става приоритет. Често необходимостта от спешен превод, който трябва да бъде изпълнен в кратки срокове, води до понижаване на качеството му, като това няма нищо общо с липсата на опит или компетентността на преводача. Това се дължи по-скоро на необходимостта от бързото изпълнение на поръчката, особено когато тематиката е специфична. Желателно е да избягвате отлагането на превод на документи за „последния момент“. Въпреки това, фирма ЕКО 4 Преводи и Легализация разбира, че никой не е в състояние да е подготвен при всякакви условия и по всяко време. Ето защо, ЕКО 4 Преводи и Легализация Ви предлага да разгледате нашия ценоразпис, да изпратите запитване по имейл, или да се обадите по телефон и ЕКО 4 Преводи и Легализация ще Ви изготви индивидуална оферта.

Колко страници на ден стандартно превежда един преводач?

Стандартният брой страници, които един опитен преводач е в състояние да преведе при условията на нормална поръчка за превод варират между 6 и 10 страници, 1800 символа на страница, в зависимост от сложността на текста, използваната терминология, съкращенията и т.н. Други фактори оказващи влияние са вида на документа – PDF, WORD, EXCEL и пр. Естествено, един и същ документ за превод веднъж в WORD и веднъж в PDF се превежда много по-лесно в WORD. Наличието на графики, схеми, скици, множество цифри, абревиатури допълнително утежняват текста, което от своя страна води до понижаване скоростта на превод.

Този брой от 6-10 страници сравнително се повишава, когато говорим за бърза или експресна поръчка за превод. Моля, свържете се ЕКО 4 Преводи и Легализация, за да получите индивидуална оферта!

 

Как се пресмята броя на страниците за превод?

Броят на страниците за превод и неговото изчисляване зависи от изходния и целевия език, сложността на текста, наличието на абревиатури, наличието на снимки, схеми, скици, таблици в текста. Една преводаческа страница се равнява на 1800 символа. Това означава, че физически документът може да е с обем от една страница, а преводаческата страница да е повече, или по-малко. Отделно, ако в изходния текст има наличие на множество абревиатури – явление, което често наблюдаваме в медицински текстове, технически спецификации и др. – те трябва да бъдат разгърнати в целевия текст, за да не остават неясноти.

Пример за често срещана абревиатура в юридически текстове като пълномощни и декларации е МВР. МВР е абревиатура за Министерство на вътрешните работи. Тази абревиатура, на чужд език не може да остане в този вид и трябва да бъде разгърната. Друг пример за съкращения и абревиатури са често срещаните съкращения в епикризи, болнични и амбулаторни листове, медицински бележки и т.н.  Едно от честите съкращения е ССС, което след разгръщане води до Сърдечно-съдова система. А що се касае медицински документи – всяко двусмислие е абсолютно недопустимо, защото се отнася до човешкия живот и здраве.

Поради тези причини, броят на страниците в целевия език никога не може да бъде пресметнат с точност до буквата. Въпреки това, ЕКО 4 Преводи и Легализация може да Ви даде приблизителен брой на страниците с отклонение до 1-2 страници за сравнително обемни преводи. Това се дължи на факта, че ЕКО 4 Преводи и Легализация работи с професионалисти и специалисти – преводачи и езиковеди, които работят от дълги години и които могат да преценят и предположат приблизителния брой страници. Коректорите и реакторите на ЕКО 4 Преводи и Легализация пък ще осигурят за Вас един гладък, професионален, и добре издържан естетически, лексикално и граматически превод.

Моля, разгледайте уеб сайта на ЕКО 4 Преводи и Легализация  и се свържете с най-близкия до Вас офис за да получите индивидуална оферта според броя страници и срока за изпълнение на Вашата поръчка.

Споделете в социалните мрежи:

  НАПРАВЕТЕ НОВА ПОРЪЧКА

  Видове отстъпки:
  Тип отстъпка
  Процент
  Приложение
  Отстъпка за редовени клиенти
  7%
  За клиенти, които вече имат поне 5 поръчки
  Отстъпка за общ брой страници (от 20 до 40) от всички документи в поръчката
  7%
  Ако общият брой страници от всички документи е между 20 и 40. Комбинира се с отстъпката за редовен клиент, ако такава е приложена.
  Отстъпка за общ брой страници (над 40) от всички документи в поръчката
  16%
  Ако общият брой страници от всички документи е над 40. Комбинира се с отстъпката за редовен клиент, ако такава е приложена.
  ЗАТВОРИ
  Ново за 2024

  Поръчай онлайн и получи безплатна доставка в цялата страна!
  Спестявате до 12 лв.
  Направете онлайн поръчка
  Копирайте връзка Връзката е успешно копирана
  Заявката Ви бе изпратена успешно. Очаквайте имейл от представител на екипа ни в най-кратки срокове.
  Заявката Ви бе изпратена успешно. В момента офисите ни са затворени, но ще получите отговор в рамките на първия работен ден.
  Зареждане, моля изчакайте