Легализация на документи издадени в чужбина

 

Легализация на документи издадени в чужбина

За да се легализира документ издаден в чужбина, той трябва да попада в някой от следните категории:

  • Документи, издадени в чужбина, заверени с Апостил.
  • Документи, издадени в чужбина, с налични административни печати от страни, подписали двустранен договор за правна помощ с Република България.
  • Документи, издадени в чужбина, със заверка от Министерството на външните работи на държавата, в която са издадени и с печат на българското посолство в съответната страна.
  • Документи, издадени в чужбина, с наличен печат на посолството на съответната страна в Република България

На документа се прави лицензиран превод на български език от агенция за преводи, която притежава подписан договор с Министерството на външните работи на Република България. След което преводът и документът се изпращат в Министерство на външните работи, дирекция Консулски отношения за заверка на превода.

Често задавани въпроси

1Какво е писмен превод?
Писменият превод е процес на предаване на писмен текст от един език на друг, като се запазва стила, смисъла и посланието на контекста, граматиката на двата езика, техните идиоми, правила и стандарти за писане. Вижте още за писмен превод
2Какво е легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява автентичността на самия документ, за да бъде признат от институциите на друга държава. За да Ви послужат в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи.
1Какво е Апостил?
За да използвате в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи. Вижте още за Апостил
2Каква разликата между официален,легализиран или просто превод, кога е нужда легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява самия документ. Легализацията представлява удостоверяване на автентичността на документа. Легализация на документи се прави, за да бъдат те признати от институциите на друга държава. Вижте още за легализиран превод

    НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ