Легализация на документи издадени от Учебни заведения

 

Легализация на документи издадени от Учебни заведения

Всеки, който желае да кандидатства за работа или да продължи обучението си в чужбина, се е сблъскал с изискването за превод и легализация на документи, като например на диплома за средно или висше образование. Дипломите, издадени от българските учебни заведения, са на български език. И почти навсякъде ще Ви поискат превод на дипломата за завършено образование. При кандидатстване в чужд университет едно от изискванията е да предоставиш документ за завършено предходно образование. Такова изискване имат всички университети и колежи, независимо в коя държава ще кандидатствате: Франция, Германия, САЩ, Великобритания и др. Също така ще е нужна легализация, тъй като чрез нея се удостоверява автентичността на самия документ, че дипломата е издадена от легитимно учебно заведение и е истинска. Важно е да се съобрази с сроковете и времето за легализация на дипломите.

За да може да се легализира диплома за образование, издадена в Република България, издаващата институция трябва да е акредитирана към Министерството на образованието, младежта и спорта.

МОН извършва легализацията, а след това документът се изпраща в МВнР Консулски отдел за заверка на превода.

  • Диплома за средно образование
  • Диплома за висше образование
  • Академична справка
  • Студентско уверение

Често задавани въпроси

1Какво е писмен превод?
Писменият превод е процес на предаване на писмен текст от един език на друг, като се запазва стила, смисъла и посланието на контекста, граматиката на двата езика, техните идиоми, правила и стандарти за писане. Вижте още за писмен превод
2Какво е легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява автентичността на самия документ, за да бъде признат от институциите на друга държава. За да Ви послужат в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи.
1Какво е Апостил?
За да използвате в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи. Вижте още за Апостил
2Каква разликата между официален,легализиран или просто превод, кога е нужда легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява самия документ. Легализацията представлява удостоверяване на автентичността на документа. Легализация на документи се прави, за да бъдат те признати от институциите на друга държава. Вижте още за легализиран превод

    НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ