Легализация на документи, издадени от Министерство на образованието и науката

 

Легализация на документи, издадени от Министерство на образованието и науката

Документи, издадени от Министерството на образованието и науката могат да бъдат легализирани в оригинал или с нотариално заверен препис.
Апостилът се полага от МОН и ако е необходим превод, документът се изпраща в Министерството на външните работи за заверка подписа на преводача.

Срок за изпълнение:

Заверка на документа в МОН

  • 5 работни дни
  • 3 работни дни
  • 2 работни дни

Заверка на документа в МВнР

  • 5 работни дни
  • 3 работни дни
  • 2 работни дни

За по-подробна информация и уточнения моля, свържете с нас.

Често задавани въпроси

1Какво е писмен превод?
Писменият превод е процес на предаване на писмен текст от един език на друг, като се запазва стила, смисъла и посланието на контекста, граматиката на двата езика, техните идиоми, правила и стандарти за писане. Вижте още за писмен превод
2Какво е легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява автентичността на самия документ, за да бъде признат от институциите на друга държава. За да Ви послужат в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи.
1Какво е Апостил?
За да използвате в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи. Вижте още за Апостил
2Каква разликата между официален,легализиран или просто превод, кога е нужда легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява самия документ. Легализацията представлява удостоверяване на автентичността на документа. Легализация на документи се прави, за да бъдат те признати от институциите на друга държава. Вижте още за легализиран превод

    НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ