Легализация на документи издадени от Общината

 

Легализация на документи издадени от Общината

  • Удостоверение за раждане
  • Удостоверение за брак
  • Удостоверение за семейно положение
  • Удостоверение за наследници
  • Удостоверение за идентичност на имена
  • Удостоверение за постоянен адрес
  • Удостоверение от община, че лицето е живо

За да легализирате документи, издадени от Общината, трябва от Общината да извадите документа, на който общината е поставила правоъгълен печат на гърба, удостоверяващ подписите и печатите върху документа. Обръщаме внимание, че на гърба на документа задължително трябва да има правоъгълен печат. Документът се внася в Министерство на външните работи, където му се слагат Апостил и заверка на подписа на преводача.

Често задавани въпроси

1Какво е писмен превод?
Писменият превод е процес на предаване на писмен текст от един език на друг, като се запазва стила, смисъла и посланието на контекста, граматиката на двата езика, техните идиоми, правила и стандарти за писане. Вижте още за писмен превод
2Какво е легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява автентичността на самия документ, за да бъде признат от институциите на друга държава. За да Ви послужат в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи.
1Какво е Апостил?
За да използвате в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи. Вижте още за Апостил
2Каква разликата между официален,легализиран или просто превод, кога е нужда легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява самия документ. Легализацията представлява удостоверяване на автентичността на документа. Легализация на документи се прави, за да бъдат те признати от институциите на друга държава. Вижте още за легализиран превод

    НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ