Легализация на документи

 

Легализацията на документи се различава от лицензиран превод.
Легализацията представлява удостоверяване автентичността на положените върху даден документ подпис и печат от заверяващия служител в издаващата държава. Легализация на документ се прави, за да бъде той признат от институциите на друга държава.

Съответно, за да използвате в България документи, издадени от чужда държава, и за да бъдат признати те, е необходимо да бъдат легализирани.

Легализацията представлява поставяне на апостил-печат върху съответния документ в случаите, когато съответната държава е страна по Хагската конвенция. Когато държавата издаваща документа, НЕ е страна по Хагската конвенция – легализацията представлява заверка от Българското Консулство в тази държава. Ние Ви предлагаме коректност, професионализъм, бързина и качество на услугите превод и легализация на документи.

Вижте още: Какво е апостил?

Нужен ли е превод, когато правим легализация?

Документите, оформени с Апостил и идващи от чужбина трябва да бъдат преведени на български език от лицензирана фирма. ЕКО - 4 е лицензирана преводаческа агенция. Ние предлагаме коректни и бързи услуги - превод и легализация на документи.

За да Ви спестим време, средства и неудобства ние, от Еко 4, може да внесем Вашите документи за заверка в следните институции:

Често задавани въпроси

1Какво е писмен превод?
Писменият превод е процес на предаване на писмен текст от един език на друг, като се запазва стила, смисъла и посланието на контекста, граматиката на двата езика, техните идиоми, правила и стандарти за писане. Вижте още за писмен превод
2Какво е легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява автентичността на самия документ, за да бъде признат от институциите на друга държава. За да Ви послужат в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи.
1Какво е Апостил?
За да използвате в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи. Вижте още за Апостил
2Каква разликата между официален,легализиран или просто превод, кога е нужда легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява самия документ. Легализацията представлява удостоверяване на автентичността на документа. Легализация на документи се прави, за да бъдат те признати от институциите на друга държава. Вижте още за легализиран превод

    НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ