Легализация на сертификат /удостоверение/ свидетелство, удостоверяващи придобита квалификация

Всеки документ, който притежавате, удостоверяващ някаква квалификация / владеене на чужд език, придобита специалност, удостоверение за правоспособност / при необходимост може да бъде легализиран.

Ако Вашият документ е издаден от институция акредитирана към Министерство на науката и спорта , Вие може да си легализирате оригинал или нотариално заверен препис. Легализацията се извършва от две министерства (НАЦИД и МВнР, отдел „Консулски отношения“) и отнема най-много 15 работни дни.

За сертификати издадени от частни агенции, центрове, школи легализацията се извършва на нотариално заверен препис. Документа първо минава през Министерство на правосъдието, след което се изпраща в Министерство на външните работи, отдел „Консулски отношения“.

За сроковете, таксите и всякаква друга информация, която може да Ви бъде полезна, ще се радваме да се свържете с нас.

Споделете в социалните мрежи:

    НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ