Легализация на чуждестранни документи, издадени в страна, която не е подписала Хагската конвенция

 

Легализация на чуждестранни документи, издадени в страна, която не е подписала Хагската конвенция

Ако документите не притежават или не могат да бъдат снабдени с Апостил, за да послужат на територията на България, те трябва да бъдат легализирани по следния начин:

  • Документът трябва да бъде заверен от Министерството на външните работи на издаващата държава
  • Щемпелът на Министерството на външните работи на чуждата държава следва да бъде удостоверен от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава.

Когато в издаващата държава няма българско посолство / консулство, щемпелът на Министерството на външните работи на издаващата държава следва да бъде удостоверен от посолството на тази държава в посолството на трета държава, което е акредитирано и за България. След което, подписът и заверките на консулската служба на това посолство трябва да бъдат заверени и от консулската служба на българското посолство в тази държава.

Често задавани въпроси

1Какво е писмен превод?
Писменият превод е процес на предаване на писмен текст от един език на друг, като се запазва стила, смисъла и посланието на контекста, граматиката на двата езика, техните идиоми, правила и стандарти за писане. Вижте още за писмен превод
2Какво е легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява автентичността на самия документ, за да бъде признат от институциите на друга държава. За да Ви послужат в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи.
1Какво е Апостил?
За да използвате в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи. Вижте още за Апостил
2Каква разликата между официален,легализиран или просто превод, кога е нужда легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява самия документ. Легализацията представлява удостоверяване на автентичността на документа. Легализация на документи се прави, за да бъдат те признати от институциите на друга държава. Вижте още за легализиран превод

    НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ