Лицензиран /легализиран/ превод и официален превод

 

Официален превод

Това е превод на документи, който се издава на официална бланка на нашата фирма, с положен печат и подписан от заклет преводач. Заклетият преводач е лице със съответното образование и притежаващо необходимите сертификати по изисквания на МВнР, което е подписало декларация пред нотариус, че е запознато с наказателната отговорност, която носи за верността на всеки превод, направен от него и декларация за конфиденциалност. Личните данни и подписът на преводача са регистрирани в сектор "Заверки и легализации" към МВНР, като преводачът е вписан към списъка на фирмата ни при подписване на договора с МВНР за извършване на официални преводи.

Преводи на всякакви бланкови документи като:

Често задавани въпроси

1Какво е писмен превод?
Писменият превод е процес на предаване на писмен текст от един език на друг, като се запазва стила, смисъла и посланието на контекста, граматиката на двата езика, техните идиоми, правила и стандарти за писане. Вижте още за писмен превод
2Какво е легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява автентичността на самия документ, за да бъде признат от институциите на друга държава. За да Ви послужат в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи.
1Какво е Апостил?
За да използвате в България документи, издадени от чужда държава, те трябва да бъдат оформени с Апостил, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. Наличието на Апостил е достатъчно условие за легализация от българското Министерство на външните работи. Вижте още за Апостил
2Каква разликата между официален,легализиран или просто превод, кога е нужда легализация?
Легализацията на документи се различава от официалния превод. При превода заклетият преводач удостоверява с подписа си, че е превел вярно документа, а легализацията удостоверява самия документ. Легализацията представлява удостоверяване на автентичността на документа. Легализация на документи се прави, за да бъдат те признати от институциите на друга държава. Вижте още за легализиран превод

    НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ