Обем на превод

 

Обем на превод

Обемът на превод се определя по два начина: по фиксирана за тип документ цена, а в случай, че такава не може да бъде установена, то обемът се определя по приетия за България държавен стандарт за преводаческа страница (1800 символа с интервалите). Обръщаме внимание, че документи от 2-ра група, като съдебни решения, техническа документация и нотариални актове се изготвят с дребен шрифт, което означава че по БДС една физическа страница може да отговаря на 2 - 2,5 преводачески. При определяне цената на превод, съветваме да изпратите оригиналния текст по имейл, за да сме в състояние да Ви предложи примерна цена с малък % отклонение за конкретния случай.

  • Цените са без включено ДДС
  • В цената са включени разпечатването и подготовката на официален превод.
  • Цената за доставка до офис е включена в цената при преводи с обем над 20 страници за превод

    НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ