Регистриране в България на деца на български граждани, родени в чужбина.

Ако документът е издаден в държава, с която Република България няма сключен договор за правна помощ, документът за регистриране в България на деца на български граждани, трябва да бъде снабден с “Апостил”, съгласно Хагска конвенция или да е снабден с печат на МВнР на съответната държава, удостоверен впоследствие от българското дипломатическо или консулско представителство в тази страна или посолството на Р. България в чужбина.

Преди гражданите да предоставят в съответната българска община чуждоезичния акт за регистриране в България на деца на български граждани, трябва да бъде преведен със заверен превод на български език, извършен от фирма за преводи, имаща договор с МВнР на Република България и да се легализира в българското МВнР, Консулски отдел.

С преведения и легализиран документ за регистриране в България на деца на български граждани, родителите могат да  получат от общината българско Удостоверение за раждане, с вписан в него ЕГН. С полученото българско Удостоверение за раждане се подава заявление за издаване на паспорт на детето.

Общината, където се регистрира раждането на детето, е общината по постоянния адрес на майката; ако тя не е българска гражданка – в общината по постоянния адрес на бащата.

За Ваше улеснение тази услуга може да закупите директно от  нашата онлайн платформа:

Формуляр А, издаден в Германия

 

Споделете в социалните мрежи:

    НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ